Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/017

AktualitātesLatvijas Neredzīgo biedrība 2020.gada 21.septembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/19/I/017 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir ir 11 mēneši, tas ir līdz 2021.gada 18.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 171 441,43, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 145 725,17 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 25 716,26. 

2021.gada 4.februārī noslēgta Vienošanās Nr.1 ar SIA „Marčuks” par Līguma Nr.LNB 2020/10 ERAF termiņa pagarinājumu atbilstoši 2020.gada 8.decembrī noteiktajam būvdarbu tehnoloģiskajam pārtraukumam.

2021.gada 15.martā ir noslēdzies tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums un uzsākti faktiski ēkas Braila ielā 4, Rīgā energoefektivitāti paaugstinoši būvdarbi. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „Build Invest Latvia” Līguma Nr.LNB 2020/9 ERAF ietvaros. Atbilstoši Līguma termiņam būvdarbi jāpaveic 12 kalendāro nedēļu laikā no būvdarbu uzsākšanas , tas ir līdz 2021.gada 6.jūnijam. un galvenās būvniecības aktivitātes ir:

-        Fasādes un cokola siltināšana;

-        Logu un durvju nomaiņa;

-        Bēniņu pārseguma siltināšana;

-        Apkures sistēmas atjaunošana.

Būvniecības darbi veiksmīgi uzsākti un notiek plānotajā termiņā un apjomā.

Būvuzraudzību veic SIA „Marčuks”.

Autoruzraudzību nodrošina SIA „Komercveiksmes”.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.

 

2021.gada 29.marts