Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046

AktualitātesLatvijas Neredzīgo biedrība īsteno projektu Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”.

Projekta īstenošanas termiņš ir 27 mēneši, no kuriem 9 mēneši ir faktiskā projekta īstenošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 583 936,51, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 496 346,03 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 87 590,48. 

SIA „APSA BŪVE” 2021.gada 13.aprīlī noslēgtā līguma LNB 2020/11 ERAF „par būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai LNB ēkai Braila ielā 10” ietvaros veic ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākums, tas ir:

 - ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana;

  •  1.stāva grīdas siltināšana;

  • ēkas jumta pārseguma siltināšana;

  •  durvju un logu nomaiņu un siltināšana;

  • apkures sistēmas modernizācija;

  •  ventilācijas sistēmas atjaunošana;

  •  ēkas apgaismojuma modernizācija.

Uz 31.08.2021.būvdarbi veikti 29% apmērā no kopējā būvdarbu apjoma.

Būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA”CMB” 2021.gada 30.aprīlī noslēgtā līguma Nr. LNB 2019/05/2 ERAF „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēkas Braila ielā 10, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem”  ietvaros. 

Autoruzraudzību nodrošina SIA „Komercveiksmes” 2018.gada 12.novembrī noslēgtā Līguma Nr.LNB2018/22/1 ietvaros par kopējo summu EUR 5 000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvede.


2021.gada 20.septembris