Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046

Aktualitātes
Latvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 3.decembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 475 600,72, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 404 260,61 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 71 340,11. 

Galvenās projekta darbības ir:
- tehniskās dokumentācijas izstrāde;
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju, 1.stāva grīdas siltināšana , ēkas jumta pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņu un siltināšanu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas atjaunošana , ēkas apgaismojuma modernizācija;
- būvuzraudziba;
- autoruzraudzība;
- projekta vadība;
- publicitātes nodrošināšana.

Notiek savstarpēja komunikācija ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ekonomikas ministriju par projekta budžetu, lai, izsludinot būvdarbu iepirkumu, saņemtu piedāvājumus, kas atbilst projektā pieejamajiem līdzekļiem.

2020.gada 18.jūnijs