Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046

Aktualitātes
Latvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 3.decembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 475 600,72, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 404 260,61 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 71 340,11. 

Galvenās projekta darbības ir:
- tehniskās dokumentācijas izstrāde;
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju, 1.stāva grīdas siltināšana , ēkas jumta pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņu un siltināšanu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas atjaunošana , ēkas apgaismojuma modernizācija;
- būvuzraudziba;
- autoruzraudzība;
- projekta vadība;
- publicitātes nodrošināšana.

2020.gada 27.novembrī Latvijas Neredzīgo biedrība ierosinājusi projekta Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” grozījumus, ar kuriem tiek pagarināta projekta īstenošana un palielināts projekta budžets.

Projekta īstenošanas termiņš ir 27 mēneši, no kuriem 9 mēneši ir faktiskā projekta īstenošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 583 936,51, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 496 346,03 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 87 590,48. 

Tiek gatavota jauna būvniecības iepirkuma dokumentācija.


2020.gada 21.decembris