Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/046

AktualitātesLatvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 3.decembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/046 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 27 mēneši, no kuriem 9 mēneši ir faktiskā projekta īstenošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 583 936,51, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 496 346,03 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 87 590,48. 

Galvenās projekta darbības ir:
- tehniskās dokumentācijas izstrāde;
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju, 1.stāva grīdas siltināšana , ēkas jumta pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņu un siltināšanu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas atjaunošana , ēkas apgaismojuma modernizācija;
- būvuzraudziba;
- autoruzraudzība;
- projekta vadība;
- publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanai:

- 2020.gada 28.decembrī izsludināts  iepirkums – Atklāts konkurss Nr.LNB 2020/11 ERAF „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā” par kopējo summu EUR 412 132,00 bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkumā saņemti 11 pretendentu pieteikumi. Notiek piedāvājumu izvērtēšana.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.2021.gada 17.marts