Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047

Aktualitātes

Latvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047 ietvaros īstenošana.

Projekta īstenošanas ietvaros ir beidzies būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un no 2020.gada 17.marta notiek energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi ēkai Braila ielā 3, ko veic SIA „BUILD INVEST LATVIA”:

-        Ēkas fasādes sienu siltināšanas darbi;

-        Ēkas bēniņu siltināšanas darbi;

-        Jumta seguma uzstādīšanas darbi;

-        Pirmā stāva grīdas renovācijas darbi;

-        Apkures sistēmas modernizācijas darbi.

Būvobjektā regulāri notiek būvsapulces, kur piedalās pasūtītāja pārstāvji, Būvuzņēmēja pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugs, tajās tiek uzraudzīta būvniecības gaita, risināti problēmu jautājumi.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.

2020.gada 26.marts