Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

PROJEKTS "SARUNA KLUSUMĀ UN TUMSĀ"

Aktualitātes

PROJEKTS "SARUNA KLUSUMĀ UN TUMSĀ"
Pagājušā gada nogalē, sadarbībā ar Telšai rajona administrāciju (Lietuva) un Žemaites Dāmas teātri (Lietuva), tika realizēts projekts "Saruna klusumā un tumsā", apvienojot vienotā teatrālajā uzvedumā cilvēkus ar redzes un dzirdes traucējumiem.

Projekta laikā neredzīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem tika radīta iespēja izpausties mākslinieciski. Parādīt savu iekšējo būtību un pārdzīvojumus. Uz vienas skatuves tika apvienoti vairāki cilvēki, kuri bija gana drosmīgi, lai parādītu savu iekšējo pasauli plašākai sabiedrībai. Projekta mērķis bija veicināt sadarbību starp neredzīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti teātra mākslā Lietuvas un Latvijas robežas reģionos un veidot savstarpēju aktieru sadarbību un iekļaušanu apkārtējā sabiedrībā.


Kā projekta gala rezultāts - profesionālas komandas vadībā, tika izveidota filma, kas parāda šo skatuves uzvedumu. Kā pievienotā vērtība, ir intervijas ar projekta dalībniekiem, kuru laikā skatītājs var uzklausīt mākslinieku dzīvesstāstus un caur tiem iepazīt katru no viņiem personiskāk. Viens no dalībnieku pašu ieguvumiem, neskaitot lielisko pieredzi un emocijas, ir arī teatrālajā uzvedumā izmantotie kostīmi, kuri tiek nogādāti kā dāvana katram izrādes dalībniekam.

Projekta partneri: Latvijas Neredzīgo biedrība (Latvija), Telšai rajona administrācija (Lietuva) un Žemaites Drāmas teātris (Lietuva)
Projekts tika īstenots 42 mēnešu garumā. Tā ietvaros notika kastingi (potenciālo skatuves mākslinieku atlase), mēģinājumi nometņu veidā Lietuvā un Latvijā, uzveduma atklāšanas svētki, vairākas uzveduma izrādes Lietuvā un Latvijā.
Projekts tika īstenots Interreg V-A Latvia-Lithuanua Programme 2014-2020 ietvaros.
Projekta kopējais finansējums ir 164 625.96 EUR, no kuriem 132 026.97  EUR ir piešķirti Latvijas Neredzīgo biedrībai kā projekta vadošajam partnerim, savu aktivitāšu īstenošanai. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), projekta atbalsta intensitāte ir 85%. 

Video