Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Sabiedriskā transporta atvieglojumu izmantošana no 2023. gada

Aktualitātes

Sabiedriskā transporta atvieglojumu izmantošana no 2023. gada
Personas, kurām ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus (starppilsētu un vietējās nozīmes) sabiedriskajā transportā

Atsevišķas pasažieru kategorijas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā [1], proti:

 1. bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi (pirmsskolas vecuma bērni);
 2. personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 3. bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 4. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
 5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamie;
 6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie;
 7. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtība

ŠOBRĪD – personas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, apliecina:

 • dokuments, kas apliecina personas sociālo statusu, piemēram:
  • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • invaliditātes apliecība;
  • politiski represētās personas apliecība;
  • nacionālās pretošanās kustību dalībnieka apliecība;
  • "3+ Ģimenes karte" vai "Goda ģimene" kartekopā ar
 • personu apliecinošu dokumentu, piemēram:
  • pasi vai eID karti;
  • skolēna vai studenta apliecību.

TURPMĀK – 2023. gada 1. pusgada laikā plānots, ka braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā (starppilsētu un vietējās nozīmes autobusos, vilcienos) varēs saņemt TIKAI ar eID karti, kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni). Atvieglojumu varēs saņemt, gan iegādājoties biļeti biļešu tirdzniecības kasē, gan tiešsaistē (internetā), vai saņemot atvieglojumu uzreiz pie transportlīdzekļa vadītāja autobusā vai konduktora kontroliera vilcienā.

! Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā [2] noteiktajam eID karte braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai būs nepieciešama arī personām, kurām atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likumā [3] noteiktajam eID kartes saņemšana nav obligāta, tostarp, bērniem līdz 15.g.v. un personām ar I invaliditātes grupu.

Nosacījums neattiecas uz pirmsskolas vecuma bērniem, t.i., minētā mērķa grupa atvieglojumu varēs izmantot līdzšinējā kārtībā, proti, biļeti izsniegs transportlīdzekļa apkalpe, vai to būs iespējams saņemt autoostu vai dzelzceļa staciju kasēs.

Kā saņemt eID ar speciālo funkcionalitāti?

 1. Ja eID karte izsniegta sākot ar 2021. gada 28. decembri, personai papildu darbības nav jāveic, jo speciālā funkcionalitāte (lietotne) eID kartē jau ir iestrādāta.
 2. Ja personai eID karte izsniegta no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim, personai nepieciešams aktivizēt speciālo funkcionalitāti (lietotni), lai atvieglojumu varētu izmantot. Funkcionalitāti eID kartē aktivizēt var:
 • pats (instrukcija funkcionalitātes aktivizēšanai pieejama Latvija.lv dzīves situācijas aprakstā “Braukšanas maksas atvieglojumi”);
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) (bērniem līdz 14.g.v., arī, tad ja personai nav PIN kods, kurš izsniegts saņemot eID karti, tad eID kartes speciālo funkcionalitāti var noformēt tikai PMLP);
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) (maksas pakalpojums 2,18 euro), līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu, kurš izsniegts saņemot eID karti;
 • No 01.09.2022. līdz 31.12.2022. Vienotajos klientu apkalpošanas centros (VKAC), līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu, kurš izsniegts saņemot eID karti.
 1. Ja eID karte izsniegta līdz 2019. gada 1. septembrim, nepieciešams saņemt jaunu eID karti PMLP.

Papildu informācija pieejama arī Latvija.lv dzīves situācijas aprakstā “Braukšanas maksas atvieglojumi”: https://latvija.lv/DzivesSituacijas/socialie-pakalpojumi/brauksanas_maksas_atvieglojums, Autotransporta direkcijas mājas lapā: https://www.atd.lv/lv/jaunumi/brauk%C5%A1anas-maksas-atvieglojumu-sa%C5%86em%C5%A1anai-sabiedriskaj%C4%81-transport%C4%81-b%C5%ABs-nepiecie%C5%A1ama-latvij%C4%81.

 


[1] Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumi Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

[2] Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 33. punkts

[3] Personu apliecinošu dokumentu likuma 9. panta pirmā daļa un pārejas noteikumu 5. punkts