Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Sākusies pieteikšanās 2019.gada žurnālam "Rosme"

Aktualitātes

Sākusies pieteikšanās 2019.gada žurnālam "Rosme"
Foto: Anita Monozova

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS 
LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS 
ŽURNĀLAM ROSME 2019.GADAM


No 2018.gada 1.novembra Latvijas Neredzīgo biedrības Izdevniecības nodaļa (Braila ielā 3, Rīgā) sāk pieņemt Iesniegumus no cilvēkiem ar redzes invaliditāti valsts apmaksātam sociālās rehabilitācijas pakalpojumam 2019.gadam - žurnālam ROSME.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI SAŅEMTU ŽURNĀLU «ROSME»

 • Invaliditātes apliecības kopija,
 • iesnieguma veidlapa.

Minētajam iesniegumam persona pievieno invaliditātes apliecības kopiju:

 • ja invaliditāti noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 9. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vai
 • citas Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas struktūrvienības izsniegtajā invaliditātes lēmumā norādīts, ka personai ir redzes invaliditāte,
 • vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina personas redzes invaliditāti.


KUR SAŅEMT IESNIEGUMA VEIDLAPU

 • Šī raksta beigās,
 • ja Jums ir printeris:
 • žurnāla redakcijā - Rīgā, Braila ielā 3, 2. stāvā,
 • ikvienā LNB teritoriālajā organizācijā,
 • LNB Tiflotehnikas nodaļā Rīgā, Braila ielā 5,
 • SIA «LNB Rehabilitācijas centrs» Rīgā, Braila ielā 8.


  KĀ AIZPILDĪT IESNIEGUMA VEIDLAPU

  • Aizpildiet informāciju par sevi,
  • izvēlieties un atzīmējiet tukšajā kvadrātiņā tikai VIENU no pieejamiem žurnāla veidiem:
   • Braila rakstā,
   • palielinātā redzīgo rakstā,
   • audio CD,
   • elektroniski (htm formātā savā e-pastā),
   • audio (MP3 formātā savā e-pastā).
  • pie «Iesniegumam pievienotie dokumenti» ierakstiet, ka pievienojat savu invaliditātes apliecības kopiju,
  • iesnieguma parakstīšanas datums un Jūsu paraksts.

  Iesnieguma veidlapu var parakstīt elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Ja šo iesniegumu aizpilda Jūsu likumiskais pārstāvis (piemēram, mamma savam bērnam) vai uzticības persona, tad jānorāda:

  • šīs personas vārds, uzvārds,
  • personas kods,
  • jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.


  KUR SŪTĪT DOKUMENTUS

  Aizpildītu Iesnieguma veidlapu un dokumentu kopijas jāsūta uz:

  • žurnāla redakciju: Braila iela 3, Rīga, LV1024.

  Var atstāt dokumentus tuvākajā LNB teritoriālajā organizācijā (interesējieties, kad Jūsu dokumenti tiks nogādāti līdz žurnāla redakcijai Rīgā!).

  ŽURNĀLA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

  Tiek veidota žurnāla saņēmēju rinda. Rindas secību nosaka Iesnieguma reģistrēšanas datums žurnāla redakcijā.

  ŽURNĀLA SAŅEMŠANAS VEIDS

  Žurnālu Braila rakstā, palielinātā redzīgo rakstā vai audio CD lasītāji saņem pa pastu savā pastkastītē.
  Žurnālu elektroniskā (html faila) veidā vai audio (MP3 faila) veidā lasītāji saņem caur internetu savā e-pastā.