Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Sākusies pieteikšanās žurnāla "Rosme" saņemšanai 2020 gadā

Aktualitātes

Sākusies pieteikšanās žurnāla "Rosme" saņemšanai 2020 gadā

Sākot ar novembri ir sākusies pieteikšanās Latvijas Neredzīgo biedrības izdotajam pielāgotās informācijas žurnāla “Rosme” saņemšanai 2020. gadā. Žurnāls ir valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, ko cilvēki ar redzes invaliditāti var saņemt bez maksas. Iesniedzot iesniegumu, to var saņemt savā dzīvesvietā, vai elektroniskā formātā e-pastā.

Žurnāls “Rosme” iznāk reizi mēnesī, tā tēmu spektrs aptver būtiskāko informāciju, kas noderīga var būt cilvēkam ar nopietniem redzes traucējumiem – norises valstī, izmaiņas veselības un labklājības svēru jautājumos, tehnisko palīglīdzekļu piedāvājumu, pielāgoto grāmatu jaunumus, starptautisku notikumu apskatus, Latvijas Neredzīgo biedrības jaunumus un piedāvātās iespējas, notikumus sporta un kultūras organizācijās. Katrā žurnālā tiek publicēta dzeja un proza, ko rakstījuši neredzīgi vai vājredzīgi cilvēki.

Piesakoties žurnāla saņemšanai pats lasītājs noteikt žurnāla saņemšanas formu un piegādes veidu. Pa pastu, nogādājot dzīvesvietā, iespējams žurnālus palielinātā drukā (apm. 16. fonta izmērs), Braila rakstā vai CD formātā, savukārt e-pastā var saņemt .html formā noformētu elektronisko versiju, lasīšanai balss sintēzes programmās vai .mp3 audio formātā. Katrs lasītājs var norādīt tikai vienu saņemšanas veidu un žurnāla formātu.

Iesnieguma veidlapu var izdrukāt Latvijas Neredzīgo biedrības mājas lapā www.lnbiedriba.lv, to jāaizpilda jāparaksta un pievienojot aktuālu invaliditātes apliecības kopiju jānosūta uz žurnāla redakciju – Braila iela 3, Rīgā, LV-1024, vai iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi rosme@lnbiedriba.lv .