Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Sākusies pieteikšanās žurnāla «ROSME» saņemšanai 2021. gadā

Aktualitātes

Sākusies pieteikšanās žurnāla «ROSME» saņemšanai 2021. gadā

No 1. novembra sākusies pieteikšanās Latvijas Neredzīgo biedrības izdotajam pielāgotās informācijas žurnāla “Rosme” saņemšanai 2021. gadā. Žurnāls ir valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, ko cilvēki ar redzes invaliditāti var saņemt bez maksas.

Pieejamie žurnāla formāti, saņemot to pa pastu savā dzīvesvietā:

  • palielinātā drukā (apmēram 16. fonta izmērs);
  • Braila rakstā;
  • kompaktdiskā (mp3 audio faili).

Pieejamie žurnāla formāti, saņemot to savā elektroniskajā pastā:

  • HTML (īpaši piemērots lasīšanai balss sintēzes programmās);
  • mp3 audio faili, saņemot saiti uz failu bibliotēku failiem.lv.

Aizpildot iesniegumu žurnāla saņemšanai, iespējams izvēlēties tikai vienu no piedāvātajiem žurnāla formātiem.  

Iesnieguma veidlapas žurnāla saņemšanai 2021. gadā pieejamas žurnāla redakcijā, LNB Tiflotehnikas nodaļā, Rehabilitācijas centrā un teritoriālajās organizācijās; tā pievienota arī šī raksta beigās. Izdrukāta, aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa kopā ar invaliditātes apliecības kopiju jānogādā žurnāla redakcijā personīgi, ar pasta vai elektroniskā pasta starpniecību, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Dokumentus iespējams atstāt arī tuvākajā teritoriālajā organizācijā (jāņem vērā, ka to nokļūšana līdz redakcijai Rīgā var prasīt laiku).

Žurnāls “Rosme” iznāk reizi mēnesī latviešu valodā. Tajā ietvertās tēmas: sarīkojumi, projekti un notikumi Latvijas Neredzīgo biedrībā, izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanā, kas skar personas ar invaliditāti, notikumi Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un informācija par jaunākajām grāmatām, aktualitātes Latvijas Neredzīgo sporta savienībā, cilvēku ar redzes invaliditāti dzīvesstāsti un literārie darbi, kā arī citu nevalstisku organizāciju ziņas.