Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

SIVA aicina uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apguvi

Aktualitātes

SIVA aicina uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apguvi

2023. gadā Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir ieplānotas 1730 budžeta vietas sociālajai rehabilitācijai personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspēju atjaunošanai. Šobrīd rinda uz sociālo rehabilitāciju šai pakalpojuma saņēmēju grupai nav, tāpēc personas, piesakot pakalpojumu, to var saņemt nekavējoties – uzreiz pēc lēmuma saņemšanas par pakalpojuma
piešķiršanu.

         Sociālo rehabilitāciju no valsts budžeta līdzekļiem var saņemt personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, ja persona strādā. Uz sociālo rehabilitāciju var nosūtīt medicīniskās rehabilitācijas iestāde, ja persona ir saņēmusi valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju subakūtā etapā stacionārā vai dienas stacionārā personai pēc medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas saglabājas funkcionēšanas traucējumi aktivitāšu un dalības līmenī atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas sistēmai un nepieciešams turpināt rehabilitāciju, uzlabojot sociālās funkcionēšanas spējas. Pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas persona ar funkcionēšanas traucējumiem var pieteikties sociālajai rehabilitācijai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, iesniedzot dokumentus Sociālajā dienestā.

         Sociālās integrācijas valsts aģentūra izvērtē iesniegtos dokumentus un piešķir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Pēc Aģentūrai pieejamajiem datiem, 2020. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pēc medicīniskās rehabilitācijas saņēma 196 personas, 2021. gadā – 303 personas, savukārt šogad – 385 personas (dati uz 31.oktobri). Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina ārstniecības iestādes medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas laikā pakalpojumu pēctecībā izvērtēt nepieciešamību pacientiem turpināt uzlabot sociālo funkcionēšanu un atjaunot darba spējas, sniedzot nosūtījumu sociālās rehabilitācijas saņemšanai. Rehabilitācija ir būtiska personu atgriešanai darbā, turklāt labāku rezultātu sasniegšanai viens no priekšnoteikumiem ir ātrāka rehabilitācijas uzsākšana. Tāpat būtiska ir arī pāreja no viena rehabilitācijas posma uz otru, nodrošinot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu savstarpēju integrāciju un pēctecību. Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība šobrīd nosaka medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pēctecību, paredzot, ka personu atlasi sociālajai rehabilitācijai veic medicīniskās rehabilitācijas iestāde. SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informāciju sagatavoja:
Santa Glušina, SIVA sabiedrisko attiecību speciāliste