Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Šogad Latvijas Neredzīgo (LNB) biedrība sāka darbu projektā "ES Fondu uzraugi"

Aktualitātes

Šogad Latvijas Neredzīgo (LNB) biedrība sāka darbu projektā "ES Fondu uzraugi"

Šogad Latvijas Neredzīgo (LNB) biedrība sāka darbu projektā "ES Fondu uzraugi", kur kopā ar vadošo partneri Domnīca Providus / Centre for Public Policy Providus un vēl 4 orgamizācijām iesaistāmies Eiropas Savienības fondu uzraudzības apakškomitejās.
LNB trīs eksperti - Sociālās jomas eksperts , Eiropas savienības fondu uzraudzības koordinators un Sociālās jomas finanšu eksperts darbosies fondu uzraudzības apakškomitejā "Sociālāka Eiropa".
 Mūsu mērķis ir aktīvi iesaistīties apakškomitejā "Sociālāka Eiropa", lai sekotu līdzi, kāda veida investīcijas tiek plānotas, lai uzlabotu labklājību Latvijā un lai šajās investīcijās būtu iekļauti sociālās ekonomikas spēlētāji - nevalstiskās organizācijas, sociālie uzņēmumi u.c.
Ik mēnesi tiek izskatīti dažādu ministriju investīciju projekti - to apraksti, plānotie MK noteikumi, kritēriji un to izvērtēšanas metodikas.

Mūsu galvenais mērķis ir aktīvi piedalīties "Sociālākā Eiropa" apakškomitejā, lai uzraudzītu plānotās investīcijas, kuras tiek veiktas ar nolūku uzlabot labklājību Latvijā. Mēs cenšamies nodrošināt, ka šajās investīcijās tiek iesaistītas dažādas sociālās grupas, dalībnieki, piemēram, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar specifiskām vajadzībām. Katru mēnesi mēs analizējam dažādu ministriju investīciju projektus, izpētot to aprakstus, plānotos Ministru kabineta noteikumus, kritērijus un izvērtēšanas metodikas. Šī process ļauj mums sekot līdzi un pienācīgi novērtēt plānotās investīcijas, lai veicinātu sociālo labklājību valstī un dažādu sociālo grupu vajadzību ievērošanu.
Projekta ietvaros plānots veidot gan apmācības par Eiropas Savienības fondu uzraudzību, gan atbalsta materiālus.

#SIF_sabiedrībasintereses
#activecitizensfund

Fotogalerija