Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Strazdumuižas Dienas centra Darba plāns 2024.gada aprīlī

Aktualitātes

Strazdumuižas Dienas centra Darba plāns 2024.gada aprīlī

Strazdumuižas Dienas centra Darba plāns 2024.gada aprīlī

Pirmdienas  (izņemot 1.aprīli)

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pakalpojumi- klientam nepieciešamās informācijas atrašana interneta portālos, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00- 16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

13.00-14.30 – Prāta spēle

Otrdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pakalpojumi- klientam nepieciešamās informācijas atrašana interneta portālos, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

 08.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00-12.00 – Atveseļojoša vingrošana – Cigun ķermenim, prātam un labsajūtai

11.00-12.00 – Pielāgotā sporta nodarbības  fizioterapeita vadībā

13.00-14.30 – Muzikālie pasākumi (skaņdarbu klausīšanās un sarunas par mūziku).

    

Trešdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pakalpojumi- klientam nepieciešamās informācijas atrašana interneta portālos, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00 - 12.00 – Rokdarbi -tapošanas nodarbības

10.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (arī pasūtījumu pieņemšana) individuāli

03.04.2024;17.04.2024 -13.00-15.00

– kinofilma ‘Pansija pilī’ ar audio komentāriem

10.04.2024- 13.00-14.30

Tikšanās ar dzejnieku Uldi Jostu

14.00-15.30 – Konsultācijas  (un praktiskā palīdzība) datoru, viedtālruņu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas jautājumos.        

 

Ceturtdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pakalpojumi- klientam nepieciešamās informācijas atrašana interneta portālos, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00-12.00 – Atveseļojoša vingrošana – Cigun ķermenim, prātam un labsajūtai

11.00.-12.00 – Pielāgotā sporta nodarbības  fizioterapeita vadībā.

 

Piektdienas  

8.00-16.00 –Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (individuāli)

13.00-14.00 – Klientiem vajadzīgās informācijas izdrukāšana Braila rakstā

05.04.2024-15.00-16.00

Tikšanās ar ASV vīru kori “Uzticīgie vīri”

13.00-14.30 –  Lasīšanas pulciņa nodarbības.

(Izvēlētās grāmatas lasīšana un diskusijas)

14.00- 15.00 – Individuālās nodarbības datorapmācībā un tehniskās ekspluatācijas jautājumi arī attālināti

15.00-16.00 -  Individuālās nodarbības par datoru un viedtālruņu lietošanas  jautājumiem.   

Kolektīvie LNB bibliotēkas apmeklējumi- izstādes, tikšanās u.t.ml. pasākumi, saskaņā ar info no LNB bibliotēkas 

 

Dienas centra vadītājs             P.Locāns