Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Uzsākas Erasmus+ projekts nr. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 „Education is key” (Izglītība ir atslēga)

Aktualitātes

Uzsākas Erasmus+ projekts nr. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 „Education is key” (Izglītība ir atslēga)

Uzsākas Erasmus+ projekts “Izglītība ir atslēga” (Education is key)

No 2023. gada 3. aprīļa līdz 2024. gada 5. janvārim Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB) ar Muhu jauniešu centru (Muhu Noortekeskus) no Igaunijas uzsāk Eramus+ projektu “Izglītība ir atslēga” (Education is key). Projektam ir izvirzīti divi mērķi:

-        Attīstīt LNB jauniešu organizāciju kā mazāk pieredzējušu projekta partneri un apmācīt jaunatnes darbiniekus, tai skaitā izveidojot LNB jauniešu organizācijai jaunu zīmolu un sadaļu LNB mājas lapā;

-        Parādīt abu organizāciju jauniešiem izglītības nozīmīgumu karjeras veidošanā un panākumu gūšanā.

Projekta laikā norisināsies jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņa Muhu jauniešu organizācijā un projekta noslēgumā LNB jauniešu organizācijā. Visu projekta laiku LNB jaunieši veidos podkāstus par sev aktuālām tēmām, izzinās dažādās mācību programmas un veidos apskatus par to pieejamību LNB mājas lapai, kā arī jūlijā piedalīsies nedēļu ilgā jauniešu apmaiņā Valmierā kopā ar Muhu jauniešiem.
Projekta beigās LNB Jaunatnes organizācijā būs apmācītu jaunatnes darbinieku komanda, izveidots zīmols un atsevišķa sadaļa LNB mājas lapā, un izveidota aktīvo biedru grupa (jaunieši ar redzes invaliditāti), kuri  kopā ar jaunatnes darbiniekiem varēs turpināt veidot organizāciju un plānot sev interesējošas, izglītojošas un atbilstošas aktivitātes.

 

Aicinām projektā piedalīties jauniešus no 16 līdz 25 gadiem. Dalībai podkāstu veidošanā un/vai mācību programmu izzināšanā lūgums pieteikties līdz 11. aprīlim. Savukārt dalībai jauniešu apmaiņā, lūgums, pieteikties līdz 31. maijam. Lai pieteiktos, sūti e-pastu uz berzinskri@gmail.com.

Aicinām projektā piedalīties arī LNB biedrus, kas vēlas kļūt par brīvprātīgiem LNB jauniešu organizācijas jaunatnes darbiniekiem un arī pēc projekta noslēguma turpināt aktīvi iesaistīties jauniešu organizācijas darbā. Jaunatnes darbiniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums, tikai nepieciešama vēlme apgūt ko jaunu, aktīvi darboties un angļu valodas zināšanās. Lai pieteiktos, sūti e-pastu uz berzinskri@gmail.com līdz 17. aprīlim.

Projekts NR. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 "EDUCATION IS KEY" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Maza izmēra partnerības pieaugušo izglītībā”, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra, atbalstu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.