Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Vai radošumu var iemācīties?

Aktualitātes

Vai radošumu var iemācīties?

Sabiedrībā valda uzskats, ka ir radoši cilvēki un tādi, kam radošums nepiemīt. Šo priekšstatu Latvijas Neredzīgo biedrības biedriem atļāvāmies lauzt. 

Sandra Šmaliņa, Latvijas Neredzīgo biedrības projektu vadītāja, kā arī jaunuzņēmuma "The Idea Unboxing" dibinātāja un partnere veido atbalsta sistēmu ideju autoriem, kas savu Ideju vēlas aiznest līdz tirgum maksimāli ātri un ar pārliecību, ka šajā procesā ir padomāts par katru aspektu, ka attīstāmais produkts atbilstu klientu vajadzībām un gaidām.

Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros tika atbalstīts projekta " No idejas līdz tirgum", kura mērķis ir iedvesmot cilvēkus ar redzes invaliditāti sākt savu uzņēmējdarbību. Projekta pirmajā praktiskajā meistarklasē biedrības biedriem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bija iespēja iejusties ideju ģeneratoru lomā, gūt iekšēju pārliecību, ka arī cilvēki ar redzes traucējumiem var radīt produktus, veidot uzņēmumus un būt par darba devējiem paši sev. 

Sandras sagatavotajā praktiskajā meistarklases “Idejas “izpakošana” -  kā paplašināt un modificēt ideju izmantojot radošās domāšanas metodes” pirmajā nodarbībā piedalījās 20 biedrības biedri, kas sadalījās 3 grupās un strādāja ar dažādiem biedrības biedrus interesējošiem jautājumiem. 

Divas grupas izvēlējās tematu  - kā cilvēki ar redzes traucējumiem var radīt produktus un pakalpojumus tirgum. Kā savas prasmes pārvērst produktos, kuri būtu pieprasīti tirgū? Tomēr katra izeja no pārliecību “kaste” prasa sākt ar pilnīgi negaidītām idejām un iekšējās pārliecības celšanu. Tā zināšana, ka cilvēkā ar redzes traucējumiem var būt ne tikai darba lūdzēja, bet arī darba radītājā lomā. 

Trešā grupa izvelējās diskutēt, kā biedrība var palīdzēt biedrības biedriem integrēties sabiedrībā, socializēties, kā var palīdzēt justies par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Grupas diskutēja un radīja idejas par iniciatīvām un pasākumiem, kas biedrības biedriem ļauju sajust vienotības garu un samazināt sociālo atstumtību. 

Process sākas ar Ideju, ar tās "izpakošanu", modificēšanu, paplašināšanu un jaunu aspektu ienešanu. Grupas dalībnieki definēja  problēmu un izaicinājumus, ienesa dažādus  pozitīvo un negatīvo aspektus. Ar dažādām radošās domāšanas metodēm radījām lielu daudzumu ar idejām un iespējām, kā cilvēki ar invaliditāti var radīt kaut ko priekš tirgus. 

Mērķis ir parādīt, ka katrs var būt radošs, ja izmanto pareizos instrumentus. Atvērt domāšanas un uztveres rāmjus,  iespējas radīt, pārdot, un būt noderīgiem ar to, ko spēj radīt. 

Ar projekta grupu tiksimies arī citās projekta "No Idejas līdz tirgum"  vērtīgās un radošās nodarbībās.

Autors. Sandra Šmaliņa

«Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros»