Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija par izmaiņām 2019. gadā

Aktualitātes

Izmaiņas 2019.gadā

2019.gadā pensijas vecums būs 63 gadi un 6 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads un 6 mēneši.

Piešķirot vecuma pensiju 2019.gadā, apdrošināšanas iemaksu algas indekss – 1,1064. 

2019. gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums pensijām būs 270 eiro mēnesī, bet IIN likme pensijām līdz 1667 eiro mēnesī būs 20%, savukārt par to daļu, kas ir virs 1667 eiro, – 23%

No 2019. gada 1. janvāra:

  • Ja  pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra, tad pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam. Pārdzīvojušajam laulātājam jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ar iesniegumu. Tiesības uz pabalsta izmaksu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas. Ja tas iesniegts vēlāk, tad ne vairāk kā 6 mēnešus atpakaļ 12 mēnešu periodā pēc miršanas.
  • Ja  pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra, tad pensijas saņēmēja ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.
  • Latvijas pilsoņiem (vīriešiem un sievietēm) jebkura veida dienesta periods PSRS Bruņotajos spēkos  līdz 1990.gada 31.decembrim, kā arī dienests Latvijas teritorijā no 1991.gada 1.janvāra, veido apdrošināšanas stāžu. Personām, kurām pensija jau piešķirta, jāvēršas VSAA ar iesniegumu un pensija tiks pārrēķināta.

No 2019.gada 1.oktobra:

  • Vecuma pensiju indeksācija tāpat kā 2018.gadā būs atkarīga no kopējā apdrošināšanas stāža. Jaunums no 2019.gada 1.oktobra – ja apdrošināšanas stāžs būs 45 gadi un vairāk, tad pensiju indeksēs, ņemot vērā 80% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.
  • Pensiju, kura piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos tiem, kuru stāžs būs 45 gadi un vairāk, indeksēs, ņemot vērā 80% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.
  • Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1,50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997. gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.

No 2019.gada 1.janvāra Solidaritātes nodokļa likme ir 25,50%. (Solidaritātes nodokļa objekts ir ienākumi, kas saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto VSAOI objekta maksimālo apmēru.) Solidaritātes nodoklis 2019. taksācijas gadā ir jāmaksā, piemērojot tādu pašu obligāto iemaksu likmi, kāda tiek piemērota personas ienākumiem līdz 62800 eiro (obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs). Starpība starp faktiski samaksāto solidaritātes nodokli un  solidaritātes nodokli, kas aprēķināts 25,50% apmērā, tiks uzskaitīta kā pārmaksātais solidaritātes nodoklis un starpība tiks atmaksāta.

Par taksācijas periodu, sākot no 2019.gada 1.janvāra, samaksātais solidaritātes nodoklis tiek sadalīts un ieskaitīts sekojoši :

  • 1% – veselības apdrošināšanai,
  • 14% valsts pensiju speciālajā budžetā, reģistrējot to nodokļa maksātāja personīgajā kontā,
  • 10,5% – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē.
Informāciju sagatavojusi VSAA
Saite uz raksta oriģinālu: https://www.vsaa.gov.lv/jaunakas-zinas/izmainas-2019-gada/?fbclid=IwAR3vIyEkJu_Cy9kmbOHHng224GTf_DGS-JBZJqLRMozmRn26RDpbYRAgkp4