Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Visa Latvija dižojās Rīgā

Aktualitātes

Projekta «Rīgā braucu dižoties» noslēguma sarīkojums Starptautiskajā Baltā spieķa dienā

 

Sestdien, 13. oktobrī, Strazdumuižas klubā par godu Starptautiskajai Baltā Spieķa dienai noslēdzās LNB projekts «Rīgā braucu dižoties», kuru atbalstīja VAS «Latvijas Valsts meži». Šī projekta mērķis bija apgūt jaunas prasmes sešās Latvijas pilsētās (Cēsīs, Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Jūrmalā, Rīgā), ar kurām braukt uz Rīgu dižoties atjaunotajās Strazdumuižas kluba telpās.

Pasākumu vadīja atraktīvās Strazdumuižas drāmas un dzejas teātra dalībnieces, kuras parūpējās par pozitīvo gaisotni visa koncerta laikā. Koncertprogrammu atklāja LNB jauktais koris «Jolanta» ar dziesmu «Lec, saulīte», kas aizkustināja visus klātesošos un radīja kopības sajūtu. Nākamās uzstājās sieviešu vokālā ansambļa «Rudens Roze» dalībnieces, kuras ar dziesmu «Pār rudenīgiem ceļiem» aiznesa mūs zeltainā rudens gaisotnē. Pēc šī muzikālā priekšnesuma savus darbus prezentēja Rīgas TO dalībnieki, kuri piecus mēnešus bija izkopuši savus talantus keramikas, polimēra un aukstā porcelāna nodarbībās. Viņu darbi bija krāšņi un mākslinieciski noformēti, tā parādīdami plašākai publikai, ka ar taustes palīdzību var izgatavot brīnišķīgus darbus. Par šiem talantīgajiem darbiem lielu pateicību izsakām nodarbību vadītājai Anitai Andžānei, kura atzīst, ka viņai bijis liels prieks par to, ka nodarbībās varēja strādāt ar dažādiem materiāliem un salīdzināt to īpašības. Rezultātā tapuši krāsaini un neatkārtojami darbi, par ko gan pašiem dalībniekiem, gan arī vadītājai ir liels prieks un gandarījums.

Nākamie ar savu priekšnesumu priecēja jauniešu vokālais ansamblis «Pavasara brīnumputni» — latviešu tautasdziesma «Es atnācu uguntiņu» ieskandināja tuvējo apkārtni, gaisā virmoja sirsnība un svētku noskaņa. Tai sekoja vīru vokālais ansamblis «Senozols», kuru vīrišķīgais skanējums neatstāja vienaldzīgu nevienu no pasākuma apmeklētājiem. Skanot dziesmai «Vaidava», drosmīgākie jau dziedāja līdzi, un smaidi rotāja klausītāju sejas.

Bija pienākusi kārta arī Jūrmalas teritoriālajai organizācijai prezentēt savus talantus un prasmes — projekta dalībniece Nona Lielgalve ar savu šarmu iesaistīja koncerta apmeklētājus mazā izrādē. Jūrmalas projekta dalībnieki projekta ietvaros izkopa savu pavārmākslu, tā parādot, ka latviešu tradicionālie ēdieni ir gardi un neatkārtojami. Vislielākais paldies nodarbību vadītājai Ivetai Vilkai par ieguldīto un nesavtīgo darbu, kā arī par gardo cienastu, ar kuru klātesošie varēja mieloties pēc sarīkojuma. Mēs novērtējam jūsu pūles un negulētās naktis, lai varētu mūs priecēt Baltā Spieķa dienā ar dažādiem gardumiem. Paldies!

Koncerta pirmo daļu noslēdza vokāli instrumentālais ansamblis «Epsilons» ar sev neraksturīgu dziesmu «Ēna» (no grupas «Jumprava» repertuāra). Dziesma bija īpaši sagatavota koncertam, lai viņu priekšnesums būtu daudzveidīgāks un iekustinātu publiku pirms starpbrīža.

Pasākuma otrā daļa sākās ar Cēsu teritoriālās organizācijas līnijdejām. Viņi izpildīja divas dejas — «Mājupceļā» un «Stand by me». Izpildījums bija vienreizējs, viņu dejas lika visiem kustināt līdzi kājas zem krēsliem un saprast, ka ikviens no mums var dejot un būt laimīgs. Kā atzīst Cēsu dalībnieki, kustēties mūzikas ritmā, savienot kāju un roku kustības nav viegli, bet ar neatlaidīgu darbu tas ir izdarāms. Varētu pat teikt, ka dejot ir tas pats, kas sportot — pēc nodarbībām ir spēks, gandarījums un enerģija visai dienai. Projekta dalībnieki uzskata, ka šīm nodarbībām būs turpinājums, ilgtspēja, jo visi vēlas turpināt mācīties deju soļus. Par šīm līnijdejām jāsaka liels paldies radošajai deju vadītājai Laurai Krakopai, ka uzņēmās cēsiniekus iemācīt dejot un līdz ar to arī atbrīvoties un ļauties mūzikas ritmiem.

Pēc dejām sekoja Daugavpils teritoriālā organizācija ar patriotiskām latviešu dziesmām — sākot ar dziesmu «Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme» un noslēdzot ar U. Stabulnieka dziesmu «Tik un tā». Bija prieks klausīties, kā Daugavpils dalībnieki piecu mēnešu laikā ir tik labi apguvuši latviešu valodu caur mūziku, tā pierādot gan sev, gan arī apkārtējiem, ka ar rūpīgu darbu un vēlēšanos var pārvarēt jebkuras grūtības. Kā arī liels paldies Daugavpils solistei Svetlanai Komisarovai par skanīgajām un aizkustinošajām krievu romancēm! Bet vislielākais paldies ir mūzikas pedagoģei Zitai Nitišai par uzcītīgo un neatlaidīgo darbu, strādājot ar Daugavpils projekta dalībniekiem! Paldies par klavierpavadījumu un skaistajām dziesmām, kuras dziedāja līdzi ikviens pasākuma apmeklētājs no visas sirds!

Nākamie ar savu prezentāciju uzstājās Balvu teritoriālā organizācija. Viņi projekta «Rīgā braucu dižoties» ietvaros auda augu paklājus no pašu lasītiem ziediem un dažādām zālītēm. Ieejot Strazdumuižas lielajā zālē, uzreiz varēja sajust virmojam nomierinošos aromātus — it kā mēs atrastos ziedošas pļavas vidū starp āboliņu ziediem, ugunspuķēm, vīgriezēm, madarām, zvaniņiem un dažādām smilgām. Ziedu paklāji bija burvīgi un ieinteresēja visus pasākuma dalībniekus. Daudzi jautāja — kur var apgūt šo ziedu aušanas tehniku, jo arī vēlas savas mājvietas sienas rotāt ar šādu dekoratīvu paklāju. Māksliniece Olga Reče labprāt dalījās savās izjūtās par šo projektu:

«Projekts «Rīgā braucu dižoties» deva iespēju cilvēkiem ar redzes problēmām apgūt jaunu tehniku — aušanu ar augiem un izveidot skaistus ziedu paklājus. Projekta dalībniekiem sākumā nebija nekāda priekšstata par šāda veida darba veikšanu. Bet, neskatoties uz to, darbs dalībniekiem iepatikās un tas ritēja diezgan raiti. Sākumā daži cilvēki bija nobijušies un neticēja, ka darbs izdosies, tāpēc bija jo lielāks pārsteigums par tik veiksmīgu rezultātu. Viņi ir priecīgi par iespēju parādīt savu veikumu arī citiem cilvēkiem.» Paldies nodarbību vadītājai Olgai Rečei par šīm aizraujošajām un izglītojošām nodarbībām!

Turpinājumā sekoja Rēzeknes teritoriālā organizācija ar latgaliešu dziesmām. Pateicoties šai koncerta daļai, klātesošie varēja iepazīt latgaļu folkloru — tautasdziesmas un latgaļu skaistāko dziesmu tekstu autorus un izpildītājus. Mēs varam lepoties, ka mūsu tautai ir tāda bagāta, neizsmeļama folkloras izvēle! Liels paldies Inesei Boļšakovai un Rūdolfam Linužam par pašsacerētās dzejas lasījumu. Aprunājoties ar Rēzeknes projekta dalībniekiem, viņu acīs var redzēt lepnumu par paveikto darbu. Rēzeknieši atzīst, ka, pateicoties šī projekta iecerei, viņiem tagad būs sava koncertprogramma, ar kuru uzstāties plašākai publikai. Viņi cer — ja turpmāk viss ritēs kā iecerēts, tad nopietni domās par grupas pastāvēšanas iespējām un tai atbilstoša nosaukuma došanu, jo viņu devīze ir «Slikta redze nav iemesls stāvēt malā». Vislielākā pateicība nodarbību vadītājam Viktoram Filatovam par ieguldīto darbu un draudzīga kolektīva izveidošanu ar ilgtermiņa pastāvēšanas iespējām!

Noslēdzot šo koncertprogrammu, liels pārsteigums bija, kad kopējā dziesmā «Skaidro volūda», kuras teksta autore ir Latgales labākā liriķe Anna Rancāne, apvienojās Rēzeknes un Daugavpils dziedātāji. Šī dziesma aizkustināja ikvienu no klausītājiem, un pat tie, kas nemācēja latgaliešu valodu, centās dziedāt līdzi. Tas bija aizraujoši un iedvesmojoši!

Koncertprogrammai izskanot, pasākumu noslēdza Strazdumuižas pūtēju orķestris, kurš ar Latīņamerikas mūzikas ritmiem svinīgi pateicās klātesošajiem skatītājiem par šo lielisko vakaru.

Vēlamies pateikties visiem dalībniekiem, skatītājiem un brīvprātīgajiem par pozitīvajām emocijām, kuras sniedzāt viens otram šī sarīkojuma laikā. Paldies jums!

Tāpat izsakām lielu pateicību visiem ziedotājiem, kuri atbalstīja Strazdumuižas kluba lielās zāles atjaunošanu! Ikviena ziedotāja devums ir bijis nozīmīgs un sniedzis ieguldījumu Strazdumuižas kluba telpām.

Latvijas Neredzīgo biedrība pateicas ziedotājiem:

— SIA «Stalve» par greznajiem aizkariem un sirsnīgo atsaucību,

— SIA «Packlett Rīga» par aizkaru stangām un individuālo pieeju,

— SIA «Multisell sistēmas» par aizkaru stangām un krāšņo aizkaru audumu,

— SIA «Tikkurila» par košajām sienas krāsām,

— SIA «Amber Wood» par kvalitatīvajām koka grīdu līstēm,

— SIA «Baltic Distribution» par jaudīgo putekļsūcēju.

Paldies Jums, ka atbalstījāt un iepriecinājāt mūsu cilvēkus ar saviem labajiem darbiem!

 

Rakstu sagatavoja — Aija Sabale.

Fotogalerija