Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Kā izsisties, ja esi ar invaliditāti.

Aktualitātes / Ziņas

Kā izsisties, ja esi ar invaliditāti.
Foto: Zane Bitere, LETA
Labklājības ministrijas pētījuma dati rāda, ka Latvijā no visām 193 154 pilngadīgajām personām ar invaliditāti profesionāli nodarbināti ir tikai aptuveni 27%, kas ir uz pusi mazāks rādītājs nekā vidēji Eiropas Savienībā (55%). Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ir  efektīvākais ceļš uz veiksmīgu integrēšanos darba tirgū, profesionālā rehabilitācija, ko Latvijā īsteno SIVA Koledža un Jūrmalas Profesionālā vidusskola. Abās izglītības iestādēs līdz 31. augustam norit skolēnu un studentu uzņemšana.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācības un studijas, kā arī cita veida rehabilitācijas pakalpojumi tajās pieejami bez maksas.
Kādi tad ir iemesli šim salīdzinoši zemajam Latvijas nodarbinātības rādītājam? Pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti rāda, ka šķēršļi veiksmīgai integrācijai visbiežāk apvieno sarežģītus ārējos apstākļus un pašu cilvēku ar invaliditāti neuzņēmību un nedrošību gan profesionāli rehabilitēties, gan pieteikt sevi darba tirgū. Kas attiecas uz ārējiem apstākļiem, trūkst gan tādu darbu, gan darba vides, kas būtu piemērota un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat trūkst sociālo darbinieku un asistentu atbalsta sniegšanai. Nereti vainojami darba devēju aizspriedumi un nevēlēšanās darbā ņemt cilvēkus ar invaliditāti.

Vairāk lasi par drosmi un rehabilitāciju ar SIVA -https://ir.lv/2021/08/17/drosme-un-rehabilitacija-jeb-ka-izsisties-ja-esi-ar-invaliditati/#_ftn1