Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Plāno sekmēt cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta sistēmas attīstību

Aktualitātes / Ziņas

Plāno sekmēt cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta sistēmas attīstību
Tuvākajos trijos gados ir plānots attīstīt integrētu un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu atbalsta sistēmu, paredzot kompleksu pasākumu kopumu vairākos rīcības virzienos. Piemēram, iecerēta invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana, uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām mērķētas atbalsta pasākumu sistēmas, starpnozaru līmenī attīstīšana, iekļaujošas nodarbinātības stiprināšana un vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, kā arī stereotipu un aizspriedumu mazināšana.

To paredz Labklājības ministrijas sagatavotais “Plāns personu ar
invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.
gadam”, ko otrdien, 17. augustā, pieņēma valdības sēdē.