Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tiesībsargs aicina Saeimu un valdību novērst nepamatoti atšķirīgo attieksmi pret izdienas pensijas saņēmējiem ar invaliditāti

Aktualitātes / Ziņas

Tiesībsargs aicina Saeimu un valdību novērst nepamatoti atšķirīgo attieksmi pret izdienas pensijas saņēmējiem ar invaliditāti

Tiesībsargs aicina Saeimu sadarbībā ar Ministru kabinetu pēc iespējas īsākā laikā novērst Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma neatbilstību Satversmes 91.pantam, lai izdienas pensijas saņēmēji, kuriem ir noteikta invaliditāte, netiktu nepamatoti izslēgti no vienreizējā 200 eiro pabalsta saņēmēju loka. Tiesībsarga birojā jau ir saņemti vairāki iesniegumi no izdienas pensijas saņēmējiem par atšķirīgo attieksmi.

Tiesībsarga uzskatā visas personas ar invaliditāti, neatkarīgi no to ienākuma avota (pensijas veida), atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. No Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma izriet, ka tiesības uz vienreizējo pabalstu ir personām ar invaliditāti, kurām ir piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, atlīdzība par darbspēju zaudējumu, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts, ja personai nav tiesību uz valsts pensiju.

Vairāk lasi: https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-aicina-saeimu-un-valdibu-noverst-nepamatoti-atskirigo-attieksmi-pret-izdienas-pensijas-sanemejiem-ar-invaliditati