Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Augkopības tehniķis

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Augkopības tehniķis
Mācību vieta: Kandava
Mācību iestāde: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Programmas apraksts 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot kvalificētu augkopības tehniķi. Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai augkopības tehniķim nepieciešama TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība, tāpēc tehnikumā tiek īstenota TR2 apmācība. Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Mācību ilgums ir četri gadi, iepriekš nepieciešama iegūta pamatizglītība. 

Fiziska pieejamība

Ir pieejams sabiedriskais transports, kā arī piektdienās Kandavas Lauksaimniecības tehnikums nodrošina transportu uz Talsiem, Tukumu un Saldu. Visas mācību telpas atrodas vienā teritorijā, savukārt kopmītnes ir savienotas ar mācību ēku ar gaiteni. 

Mācību process

Mācību materiāli lielākoties pieejami elektroniski. Mācību procesa laikā tiek izmantotas prezentācijas dažādu tēmu pasniegšanai. Skola nodrošina iespēju apgūt studiju programmas ar 58. kodu (Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem). 

Līdzšinējā pieredze

Mācību programmu līdz šim nav apguvis neviens cilvēks ar redzes vai cita veida invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma mājaslapa ir ļoti labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.