Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Datorika

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: IT datu drošība un personas datu aizsardzība
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datu aizsardzības un drošības tiesiskā nodrošināšanā, normatīvo aktu piemērošanā, drošības risku novērtēšanā un apdraudējuma novēršanā. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantojot informāciju tehnoloģijas: personas datu aizsardzības normatīvajā regulējumā, datu apstrādes tiesiskā nodrošināšanā, izpratnē par drošību, riskiem un to novēršanu un informācijas pārvaldībā un datu šifrēšanā. Mācību ilgums ir 160 stundas, nepieciešamas priekšzināšanas IT datu drošībā un personas datu aizsardzībā.

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.