Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Dokumentu un arhīvu pārvaldība

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Dokumentu un arhīvu pārvaldība
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir nodrošināt iespējas apgūt zināšanas un prasmes: izstrādāt un pilnveidot uzņēmumu dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus, patstāvīgi izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu, nodrošināt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai, ievērojot termiņus, izstrādāt lietu nomenklatūru, kā arī veidot lietas atbilstoši lietu nomenklatūrai, sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā, veikt protokolēšanu, izmantot informāciju datu bāzes, programmas un biroja tehniku, profesionālajā ētikā un lietišķajā etiķetē, attīstīt komunikācijas prasmes, darboties individuāli un komandā. Mācību ilgums ir 160 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.