Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

E-komercija un multifunkcionālās platformas "Mozello", "Shopify", "Amazon", "Etsy"

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: E-komercija un multifunkcionālās platformas "Mozello", "Shopify", "Amazon", "Etsy"
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas e-komercijā un e-komercijas praktiskas vietnes izveidošanā. Izglītības programmas vispārizglītojošie un uzdevumi ir attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantojot informācijas tehnoloģijas: e-komercijas būtībā un pielietošanas iespējās, e-komercijas platformu funkcionalitātē un iespējās, e-komercijas vietņu sasaistē ar digitālo mārketingu, e-komercijas platformas praktiskā izveidošanā. Mācību ilgums ir 80 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.