Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir sniegt teorētiskās pamatzināšanas un praktiskās iemaņas datu izmantošanā, datu iegūšanā, analīzē un vizualizācijā, izmantojot MS Excel. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi ir izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt zināšanas un prasmes: iemācīt prasmes atrast un izmantot jau esošos informācijas datus analīzei, sniegt iemaņas datu iegūšanā, analīzē, vizualizācijā un pārskatu sagatavošanā, izmantojot MS Excel, nodrošināt kompetenci esošo un iegūto datu izmantošanā organizāciju attīstības vajadzībām. Mācību ilgums ir 160 stundas, ir nepieciešamas priekšzināšanas darbā ar Microsoft Excel, datu analīzē un vizualizācijā.

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.