Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālā vides rīku un metožu izmantošanā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju, izmantojot elektronisko komerciju. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi ir izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt zināšanas un prasmes: izprast e-komercijas un interneta mārketinga nozīmi; iepazīties ar e-komercijas tiesisko regulējumu, iepazīties ar biežāk lietojamajiem e-komercijas risinājumiem, iepazīties ar mājaslapas dizaina veidiem, iepazīties ar interneta mārketinga instrumentiem. Mācību ilgums ir 160 stundas, nepieciešamas priekšzināšanas elektroniskajā komercijā. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.