Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Grāmatvedība

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Grāmatvedība
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programma ir paredzēta izglītojamajiem ar iepriekšiegūtu izglītību grāmatvedībā. Programmas sākumā notiek iepriekšgūto zināšanu diagnostika, kam seko zināšanu pilnveide un "zināšanu robu" aizpildīšana. Programmas laikā atkārtotas iepriekšgūtās zināšanas grāmatvedībā un nodokļos, turpinot zināšanu apguvi, apgūstot jaunākās izmaiņas grāmatvedību un nodokļus reglamentējošos normatīvos aktus. Programmas pamatā daudz praktiski risināmu uzdevumu grāmatvedībā patstāvīgai prasmju attīstībai. Mācību ilgums ir 160 stundas, ir nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā.

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.