Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Grāmatvedības uzskaite ar programmu "Zalktis"

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Grāmatvedības uzskaite ar programmu "Zalktis"
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir atbilstoši izvēlētājai datorgrāmatvedības programmai iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes to lietošanā. Atkarībā no izglītojamo iepriekšgūtā zināšanu, prasmju un pieredzes līmeņa, iegūtas vai papildinātas zināšanas grāmatvedības praktiskā kārtošanā un organizācijā, aktualitātes nodokļu, nodevu jomā un to piemērošana, iegūta izpratne par grāmatvedības procesu atspoguļošanu datorgrāmatvedības programmās. Mācību ilgums ir 150 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.