Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Grāmatvedis

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Grāmatvedis
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Programmas paredzēta grāmatvedības zināšanu apguvei no pamatiem. Teorētisko un praktisko nodarbību apguves rezultātā iegūtas zināšanas un prasmes, kas dod iespēju patstāvīgi veikt grāmatvedības kārtošanu, orientēšanos grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos, nodokļos un nodevās, vadības grāmatvedībā un finanšu analīzē. Valsts akreditētā kvalifikācijā paredzēta prakse iegūto zināšanu nostprināšanai valsts un pašvaldību iestādēs grāmatvedības jomā. Mācību ilgums ir 960 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti.  

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.