Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes informāciju tehnoloģiju izmantošanā datu analīzē finanšu plānošanas  un pārskatu sagatavošanā, izmantojot analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi ir zglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt zināšanas un prasmes: datorprogrammu izmantošanas iespējas finanšu pārskatu informācijas analīzē, finanšu analīzes rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā, datu analīzes rīki, funkcionalitāte, iespējas, iegūto datu izmantošanā, finanšu datu analīze un attēlošana datorprogramma, datorprogrammu izmantošana izmaksu klasifikācijai, produkta pašizmaksas noteikšanai, tehnoloģiju pielietojums budžeta plānošanas procesā, izmantojot MS Excel un citas datorprogrammas, datorprogrammu pielietojums kritiskā punkta analīze, informāciju tehnoloģiju pielietojums lēmumu pieņemšanā nenoteiktības apstākļos. Mācību ilgums ir 160 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti.  

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.