Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Klientu apkalpošanas speciālists

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Klientu apkalpošanas speciālists
Mācību vieta: Jelgava
Mācību iestāde: Jelgavas tehnikums

Programmas apraksts 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš spēs informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti. Mācību ilgums ir četri gadi, iepriekš nepieciešama iegūta pamatizglītība. 

Fiziska pieejamība

Pie skolas piestāj Jelgavas sabiedriskais transports. Mācību process notiek vienā telpu kompleksā. Ir pieejama dienesta viesnīca, kas atrodas vienā telpu kompleksā kopā ar mācību ēkām. Telpas ir pielāgotas vājredzīgiem cilvēkiem, ir marķēti pakāpieni, kontrasts starp sienām un grīdu, durvju ailes ir kontrastā ar sienām. Katrā stāvā ir izmantota sava krāsa, kas palīdz orientēties. Nepieciešamības gadījumā ir pieejams lifts, kas ir aprīkots ar stāvu paziņošanas audio. 

Mācību process

Mācību materiāli lielākoties pieejami skolas e-vidē, var būt materiāli arī papīra formātā. Mācību procesa laikā tiek izdalīti arī materiāli papīra formāta. Mācību procesa laikā tiek izmantotas prezentācijas dažādu tēmu pasniegšanai. 

Līdzšinējā pieredze

Studiju programmu līdz šim nav apguvis neviens cilvēks ar redzes vai cita veida invaliditāti.

Mājaslapas pieejamība

Jelgavas tehnikuma mājaslapa ir nosacīti pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.