Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Komercdarbinieks

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Komercdarbinieks
Mācību vieta: Kandava
Mācību iestāde: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Programmas apraksts 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju piesaisti un apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti, virzīšanu tirgū un sagatavo un demonstrē preces/pakalpojumu. Veic marketinga pasākumus, piedalās cenu politikas veidošanā, piedāvājumu sagatavošanā uzņēmuma dalībai iepirkumos. Veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās. Mācību ilgums ir četri gadi, iepriekš nepieciešama iegūta pamatizglītība. 

Fiziska pieejamība

Ir pieejams sabiedriskais transports, kā arī piektdienās Kandavas Lauksaimniecības tehnikums nodrošina transportu uz Talsiem, Tukumu un Saldu. Visas mācību telpas atrodas vienā teritorijā, savukārt kopmītnes ir savienotas ar mācību ēku ar gaiteni. 

Mācību process

Mācību materiāli lielākoties pieejami elektroniski. Mācību procesa laikā tiek izmantotas prezentācijas dažādu tēmu pasniegšanai. Skola nodrošina iespēju apgūt studiju programmas ar 58. kodu (Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem).

Līdzšinējā pieredze

Studiju programmu līdz šim nav apguvis neviens cilvēks ar redzes vai cita veida invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma mājaslapa ir ļoti labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.