Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis
Mācību vieta: Kandava
Mācību iestāde: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Programmas apraksts 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot kvalificētu lauksaimniecības nozares darbinieku, kurš patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Mācību ilgums ir četri gadi, iepriekš nepieciešama iegūta pamatizglītība. 

Fiziska pieejamība

Ir pieejams sabiedriskais transports, kā arī piektdienās Kandavas Lauksaimniecības tehnikums nodrošina transportu uz Talsiem, Tukumu un Saldu. Visas mācību telpas atrodas vienā teritorijā, savukārt kopmītnes ir savienotas ar mācību ēku ar gaiteni. 

Mācību process

Mācību materiāli lielākoties pieejami elektroniski. Mācību procesa laikā tiek izmantotas prezentācijas dažādu tēmu pasniegšanai. Lai iegūtu kvalifikāciju, nepieciešamas TR2 kategorijas tiesības. Ja nav iespējams iegūt TR2 kategorijas tiesības, mācību programmas absolvents iegūst apliecību par programmas apgūšanu. Skola nodrošina iespēju apgūt studiju programmas ar 58. kodu (Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem).

Līdzšinējā pieredze

Mācību programmu līdz šim nav apguvis neviens cilvēks ar redzes vai cita veida invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma mājaslapa ir ļoti labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.