Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Lietvedis

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Lietvedis
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir apgūt dokumentu pārvaldība, tās nianses, regulējums normatīvajos aktos un jomās, kas ar to saistīts. Programma paredzēta visiem, kam ir saistoša vai var būt noderīga dokumentu aprite uzņēmumā vai iestādē. Kurss plaši aptver teorētisko zināšanu apjomu, papildinot to ar praktiskajiem darbiem, veicot dokumentu izstrādi un analīzi. Kursa laikā apgūtas arī lietišķās latviešu valodas prasmes mutvārdos un rakstiski, saskarsmes un pašpilnveides prasmes darbam komandā, darba aizsardzības un darba tiesības reglamentējošie jautājumi un nianses, kas svarīgas jebkurā amatā. Tāpat apgūta profesionālā terminoloģija angļu valodā attiecībā uz dokumentu pārvaldību. Informāciju tehnoloģijas pilnveido un attīsta izglītojamā zināšanas un prasmes datora izmantošanā dokumentu noformēšanā, pielikumu, tabulu, grafiku izstrādē. Personāllietas un biroja darba organizācija papildina izglītojamā zināšanas dokumentu apritē uzņēmumā un ļauj izprast lietveža darba ikdienu un pienākumus. Programmas laikā izieta profesionālās kvalifikācijas prakse dokumentu pārvaldībā, tādējādi nostiprinot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. Mācību ilgums ir 960 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.