Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Mazā biznesa organizēšana

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Mazā biznesa organizēšana
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programma ir paredzēta tiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, iegūt vispusīgas pamatzināšanas komercdarbības organizēšanā un ar to saistītajās nozarēs. Programmas laikā teorijas zināšanas apvienotas ar praktiskām nodarbībām. Programmas laikā iegūstama informācija par finanšu, laika plānošanu, risku izvērtēšanu, SVID analīzi, komercdarbības formām, komersantu dibināšanu, grāmatvedības, nodokļu, dokumentu pārvaldības, saskarsmes, komandas vadības, tiesiskā regulējuma prasībām attiecībā uz komercdarbību. Programmas laikā pasniedzēju vadībā tiek izstrādāts individuāls biznesa plāns. Programmas beigās - gala noslēguma pārbaudījums - biznesa plāna aizstāvēšana, kā rezultātā iespējams saņemt izglītības dokumentu par valsts akreditētas un licencētas izglītības programmas apguvi. Mācību ilgums ir 160 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.