Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Mežsaimniecības tehniķis

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Mežsaimniecības tehniķis
Mācību vieta: Ogre
Mācību iestāde: Ogres tehnikums

Programmas apraksts 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot kvalificētu mežsaimniecības tehniķi, kurš organizē un veic meža atjaunošanas, kopšanas un koksnes ražas novākšanas darbus. Novērtē meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību atbilstoši plānam. Veic dabas vērtību identificēšanas un mežaudžu uzmērīšanas darbus. Uzskaita izlietotos materiālus, veic izpildīto darbu izmaksu vienkāršu kalkulāciju. Mežsaimniecības tehniķim darbu izpildei nepieciešama B kategorijas autovadītāja un motorzāģa lietošanas apliecība. Mežsaimniecības tehniķis strādā meža apsaimniekošanas, mežkopības vai mežizstrādes uzņēmumos, kā arī saimniecībās ar meža īpašumu. Mācību ilgums ir četri gadi, iepriekš nepieciešama iegūta pamatizglītība. 

Fiziska pieejamība

Līdz Ogres tehnikumam var nokļūt ar vilcienu, autobusu vai privāto transportu. No vilciena un autobusa pieturas ir jāiet ar kājām līdz Ogres tehnikumam. Mācības notiek vairākās ēkās, kas atrodas viena otrai blakus. Kopumā mācības notiek vienā teritorijā. Tehnikumam ir kopmītnes, tās atrodas tuvu mācību ēkām, no kopmītnēm līdz mācību ēkām ir jāmēro taisns ceļš. Telpās ir marķēti pakāpieni un uz margām ir uzraksts braila rakstā, apzīmējot stāvus, mācību ēkās ir pieejams lifts. Stikla durvis ir marķētas, savukārt sienas un grīdas ir atšķirīgās krāsās. 

Mācību process

Mācību materiāli ir pieejami elektroniski, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu mācības attālināti. Mācību materiāli papīra formātā ir pieejami bibliotēkā, kur studenti tos var lietot uz vietas vai ņemt līdzi. Lai iegūtu kvalifikāciju, meža tehniķiem ir jākārto sertifikāts par motorzāģa lietošanu. Ja tas nav iespējams, motorzāģa apgūšanu aizvieto ar krūmgriezi.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir iepriekšēja pieredze ar studentiem, kuriem ir redzes invaliditāte, tāpat nozarē strādā cilvēks ar redzes invaliditāti. Programmu apgūst arī cilveks ar invaliditāti, kas nav redzes invaliditāte. 

Mājaslapas pieejamība

Ogres tehnikuma mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.