Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Programmēšanas tehniķis

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Programmēšanas tehniķis
Mācību vieta: Jelgava
Mācību iestāde: Jelgavas tehnikums

Programmas apraksts 

Mācību programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas tehniķi, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus. Mācību ilgums ir četri gadi, iepriekš nepieciešama iegūta pamatizglītība. 

Fiziska pieejamība

Pie skolas piestāj Jelgavas sabiedriskais transports. Mācību process notiek vienā telpu kompleksā. Ir pieejama dienesta viesnīca, kas atrodas vienā telpu kompleksā kopā ar mācību ēkām. Telpas ir pielāgotas vājredzīgiem cilvēkiem: ir marķēti pakāpieni, kontrasts starp sienām un grīdu, durvju ailes ir kontrastā ar sienām. Katrā stāvā ir izmantota sava krāsa, kas palīdz orientēties. Nepieciešamības gadījumā ir pieejams lifts, kas ir aprīkots ar stāvu paziņošanas audio. 

Mācību process

Mācību materiāli lielākoties pieejami skolas e-vidē, var būt materiāli arī papīra formātā. Mācību procesa laikā tiek izdalīti arī materiāli papīra formāta. Mācību procesa laikā tiek izmantotas prezentācijas dažādu tēmu pasniegšanai. Lai iegūtu programmēšanas tehniķa kvalifikāciju, mācību procesa noslēgumā nepieciešams izveidot mājaslapu vai datorspēli. 

Līdzšinējā pieredze

Studiju programmu līdz šim nav apguvis neviens cilvēks ar redzes vai cita veida invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

Jelgavas tehnikuma mājaslapa ir nosacīti pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.