Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projektu, procesu, produktu vadība un metodes. Agile, Scrum, Lean, Kanban

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Projektu, procesu, produktu vadība un metodes. Agile, Scrum, Lean, Kanban
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir apgūt teorētiskas pamatzināšanas un iegūt praktiskās iemaņas par spējo (Agile) metožu Scrum, Lean un Kanban izmantošanu informācijas tehnoloģijas (IT) un citu jomu projektu, produktu un procesu vadībā un pārvaldībā, lai īstenotu biznesa mērķus un palielinātu produktu un pakalpojumu vērtību klientiem. Mācību ilgums ir 80 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti.  

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.