Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projektu vadīšana

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Projektu vadīšana
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir apgūt projektu vadīšanai nepieciešamās prasmes: atrast projektu finansēšanas avotus, rakstīt projektu pieteikumus, iegūt praktiskas iemaņas, lai, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi, kvalitatīvi piedalītos projektu konkursos ar mērķi īstenot projektus. Programmā laikā analizēti visi projektu vadības etapi, veikta SVID analīze, iegūtas zināšanas finanšu, laika plānošanā. Iegūtas praktiskas iemaņas grāmatvedībā, nodokļos, dokumentu pārvaldībā, operatīvajā un stratēģiskajā plānošanā, tiesiskajā regulējumā. Izglītības procesa rezultātā izstrādāts individuāls projekta darbs pasniedzēja vadībā. Mācību ilgums ir 160 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.