Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Sociālo tīklu mārketings un platformas "Facebook", "Instagram", "LinkedIn", "Youtube" un citas

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Sociālo tīklu mārketings un platformas "Facebook", "Instagram", "LinkedIn", "Youtube" un citas
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir apgūt teorētiskas pamatzināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sociālo tīklu mārketingā un tā izveidē vietnēs “Facebook”, “Instagram”, “LinkedIn", "Youtube” un citur. Neformālās izglītības programmas vispārizglītojošie un uzdevumi ir attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantojot informācijas tehnoloģijas: patērētāju rīcības analīzē digitālajā vidē, mārketinga aktivitāšu plānošanā un izveidē, sociālo tīklu mārketinga būtībā un raksturlielumos, praktiskā sociālo tīkla reklāmu un kampaņu izveidē. Mācību ilgums ir 80 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.