Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tīmekļa vietņu izstrāde un tiešsaistes platformas "Mozello","Wordpress","Wix" un citas

Jauniešu organizācija / Izglītība

Mācību programma: Tīmekļa vietņu izstrāde un tiešsaistes platformas "Mozello","Wordpress","Wix" un citas
Mācību vieta: Rīga
Mācību iestāde: "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis ir apgūt teorētiskas pamatzināšanas un iegūt praktiskās iemaņas tīmekļa vietņu izstrādē ar programmēšanas valodām un tiešsaistes platformās. Neformālās izglītības programmas vispārizglītojošie un uzdevumi ir attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantojot informācijas tehnoloģijas: izprast tīmekļa vietņu izstrādes principus, izmantot programmēšanas valodas tīmekļa vietnes izstrādeim, veidot tīmekļa vietni kādā no tiešsaistes platformām, sasaistīt tīmekļa vietnes darbību ar pakalpojuma vai preču virzīšanas pasākumiem. Mācību ilgums ir 160 stundas, nav nepieciešamas priekšzināšanas. 

Fiziska pieejamība

Mācības "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolā "Citadele" notiek tikai attālināti tiešsaistē. 

Mācību process

Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski.

Līdzšinējā pieredze

Mācību iestādei ir pieredze darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invalidāti, bet līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. 

Mājaslapas pieejamība

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolas "Citadele" mājaslapa ir labi pieejama vājredzīgiem cilvēkiem.

Vairāk informācija pieejama šeit.