Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tiflotehnika Jelgavā

Pakalpojumi / Tiflotehnika

Tiflotehnika Jelgavā
Dažas dienas pirms astronomiskā pavasara iestāšanās, tiflotehnikas nodaļa, kopā ar LNB CV priekšsēdētāju, 16.martā devās uz Jelgavas teritoriālo organizāciju. No 10:00 līdz 13:00 tika izsniegti tehniskie palīglīdzeķli 13 personām, kuras šos palīglīdzekļus bija pieteikušas jau iepriekš. Paldies TO vadītājai par laipno uzņemšanu un visiem, kuri atnāca saņemt palīglīdzekļus. Uz tikšanos nākamajā reizē.