Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tiflotehnikas nodaļas pārskats par paveikto 2020.gadā

Pakalpojumi / Tiflotehnika

Tiflotehnikas nodaļas pārskats par paveikto 2020.gadā

Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk – LNB) Tiflotehnikas nodaļā (turpmāk – TN) 2020.gadā tika izsniegti 2909 tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk – TP), no kuriem 505 tika izsniegtas acu protēzes.

Zemāk diagrammās attēlota TP izdale (gb.) pa grupām un apakšgrupām.
                                                                                         

2020.gadā TP saņemšanas rindā stājās 3101 persona, no kurām 527 personas stājās rindā acu protēžu saņemšanai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2020.gadā rindā stājās par 81 personu vairāk. Rindā uz 2021.gada 1.janvāri bija 319 personas no kurām 18 personas bija rindā acu protēžu saņemšanai.

TN 2020.gadā veica izbraukumus uz teritoriālajām organizācijām (turpmāk –TO) – Daugavpils TO, Jūrmalas TO, Jelgavas TO, Jēkabpils TO, kur izsniedza TP  personām, kuru dzīvesvieta atrodas tuvāk esošajām TO.  Tādām TO kā Rēzeknes TO, Liepājas Neredzīgo biedrība, Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” filiāle Jugla TP tika nogādāti TO un atstāti izdalei. TP izdali veica TO darbinieki.

2020.gads TN iesākās ar pārvākšanos uz jaunām telpām. TN no 2020.gada marta pārvācās no Braila ielas 5 un Braila ielu 3. Telpu maiņa sniedza daudzus ieguvumus, katram darbiniekam ir savs kabinets, ir atsevišķa klientu lietu telpa, plaša noliktava kā arī plaša uzgaidāmā telpa.

2020.gada sākumā LNB saņēma no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas personu datus, kuri bija nokārtojuši redzes invaliditāti. Izmantojot esošos datus, adreses, e-pastus, personām tika nosūtīts informatīvs materiāls par LNB, LNB Rehabilitācijas centru, LNB žurnālu “Rosme” un TN. Šajā informatīvajā materiālā tika attēlota informācija par personu iespējām saņemt pakalpojumus un tika arī pievienots uzskates materiāls - TP katalogs. Atgriezeniskā saite pēc šī informatīvā materiāla izsūtīšanas bija acīmredzama, jo 2020.gadā saņemt TP ieradās daudz jaunu klientu, kuri par TP bija uzzinājuši tieši saņemot šos informatīvos materiālus. 2020.gadā TN brīvprātīgi līdzdarbojās LNB rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, kā piemēram TN līdzdarbojās LNB rīkotā labdarības akcijā “Ride2share 2020”. Akcijas ietvaros aktīvie motobraucēji devās kopīgā labdarības izbraucienā ar vājredzīgiem vai neredzīgiem līdzbraucējiem. Līdzbraucējiem sasniedzot gala mērķi tika rīkota sporta stafete, kurā vienu no posmiem vadīja TN darbinieks. TN arī līdzdarbojās ikgadējā pasākumā “Strazdumuižas ciemata svētki”.  

TN 2020.gadā tika ieviests arī bankas terminālis, kurš bija viens no populārākajiem ieteikumiem 2019.gada anketēšanā. Klienti ir ļoti apmierināti, ka viņiem ir iespējams norēķināties arī ar maksājuma karti.

2020.gads kopumā ir bijis veiksmīgs, jo TP ir tikuši izdalīti atbilstoši 2020.gada sākumā sastādītajam 2020.gada plānam par TP izdali.  Klientiem gandrīz visi TP bija saņemami uzreiz, jo pateicoties piešķirtajam finansējuma bija iespējams iegādāties TP pietiekamā daudzumā. 

KLIENTU APTAUJAS ANKETU APKOPOJUMS

2020.gadā tika veikta anonimizēta klientu anketēšana, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem- tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu.
Kopumā tika anketēti 572 klienti.
Apkopojot anketā sniegtās atbildes 499 klienti ir apmierināti ar tehnisko palīglīdzekļu, jeb tiflotehnikas pakalpojuma sniegšanu, 53 aptaujāto ir daļēji apmierināti, 17 aptaujāto ir vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar sniegto pakalpojumu un 3 klienti ir neapmierināti ar sniegto pakalpojumu.
Klientu neapmierinātību ar sniegto pakalpojumu raksturo, ka klientiem, kas saņem pakalpojumu ārpus Rīgas ir jāgaida ilgi rindā, jo Tiflotehnikas nodaļa izbraukumus uz teritoriālajām organizācijām neveic katru mēnesi.

Klientu anketās būtiskākie ieteikumi pakalpojuma pilnveidošanā tika norādīti  nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu piegādi uz mājām. 
Nākamais ieteikums papildināt tehnisko palīglīdzekļu klāstu ar jauniem palīglīdzekļiem, kā piemēram mobilo telefonu ar runas funkciju.
Trešais ieteikums samazināt lietošanas termiņu baltajam spieķim un lupai ar apgaismojumu, jo tie nolietojas ātrāk kā lietošanas termiņš paredz.

Klientu anketās tika uzdots jautājums no kurienes klienti ir uzzinājuši par tiflotehnikas, jeb tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām. Visvairāk sniegtā atbilde, ka  klienti par šādām iespējām uzzinājuši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijā. Kā nākamā biežāk sniegtā atbilde, ka uzzinājuši pie sava ārstējošā ārsta.
Kā arī pāris klienti norādīja, ka informāciju meklējuši internetā, dzirdējuši TV un saņēmuši informāciju no kaimiņa/drauga.

Pārskatu sagatavoja Latvijas Neredzīgo biedrības Tiflotehnikas nodaļas vadītāja Laura Ostrovska.