Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Cēsu TO

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Cēsu TO

Vadītājs

Irēna Lāce Aija Rīvīte
priekšsēdētāja
64122761
lnbvidzeme@inbox.lv

Kontaktinformācija

Cēsu TO
Reģ. Nr. 40008004000
Kr. Valdemāra iela 11, Cēsis, LV-4101

64122761
lnbvidzeme@inbox.lv

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija - 1953.gada 2.septembrī dibināta kā LNB Cēsu pilsētas un rajona nodaļa, kurā bija 13 biedri - redzes invalīdi. Pirmais priekšsēdētājs Arnolds Kūlītis. 1984.gadā izveidota LNB Cēsu starprajonu organizācija, tās sastāvā 505 biedri un 5.pirmorganizācijas - valdes priekšsēdētāja Silvija Ozola.

Pašlaik LNB Cēsu TO ir 161 biedrs. Organizācijas darbu vada valde 5 cilvēku sastāvā: priekšsēdētāja Irēna Lāce, vietniece Zaiga Liepiņa, valdes locekļi Aija Rīvīte, Inga Kravale un Normunds Dupužs. Cēsu TO rūpējas par cilvēkiem ar redzes traucējumiem Vidzemes reģionā.

„Dziedāšanas fakultātes - 2017.” moto: „Dziedāt, ziedēt, dziedināt”! Pie Cēsu simbola ”Laika veča ar lukturīti”, kas rāda gaismu uz cilvēku sirdīm - tāpat kā mēs - ar labām domām, skaņu, vārdu, mūziku, izstarojot gaismu līdzcilvēkos. Foto:

Cēsu TO aktualitātes: