Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Rēzeknes TO

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Rēzeknes TO

Vadītājs

Valentīna Lansberga Valentīna Lansberga
priekšsēdētāja
22042418
lnb_rezekne@inbox.lv

Kontaktinformācija

Rēzeknes TO
Reģ. Nr. 40008004000
Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4601

64622167
22042418
lnb_rezekne@inbox.lv

Darba laiks: katru darba dienu 10:00 - 13:30

LNB Rēzeknes teritoriālā organizācija dibināta 1974. gada 25. maijā. Tad biedrībā bija 174 biedri, bet šobrīd biedru skaits sasniedzis 419.

Pirmais priekšsēdētājs - Grigorijs Vaganovs. 1982. gadā par organizācijas priekšsēdētāju tika ievēlēta un šobrīd arī strādā Valentīna Lansberga. LNB Rēzeknes TO priekšsēdētājas vietnieks Viktors Filatovs ir aktīvs kultūras darba veicējs, savas dzejas daiļlasītājs.

LNB Rēzeknes teritoriālā organizācija apvieno redzes invalīdus no Rēzeknes, Ludzas, Zilupes, Kērsavas, Preiļu, Livānu, Viļānu pilsētām, novadiem un pagastiem.

Kopš 1984. gada organizācija atrodas Rēzeknē, Bukmuižas ielā 20, ēkā, kuru uzcēla par LNB līdzekļiem un kura ir LNB īpašums. Biedrības darba laiks: katru darba dienu no plkst. 10:00 - 13:30, adrese: Rēzekne, Bukmuižas iela 20, ( sabiedriskā transporta pietura Latgales iela “Tirgus”).

Biedrībā redzes invalīdi:

  • uzzina par savām tiesībām;
  • piesaka sev nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;
  • nodarbojas ar pašdarbību: dzied, lasa dzeju , piedalās koncertprogrammās;
  • nodarbojas rokdarbu;
  • Braila raksta;
  • datorzinību;
  • trenažieru un citu pulciņu nodarbībās.

No 2000. gada Rēzeknes TO telpās atrodas LNB RC Rēzeknes filiāle, kur redzes invalīdi var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus , integrējoties sabiedrībā no jauna.

Rēzeknes TO aktualitātes: