Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

LNB 90 gadu jubilejas pasākums

Projekti › Realizētie projekti

LNB 90 gadu jubilejas pasākums
Projekts ir realizēts

Projekta finansētājs: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

2016.gada 10.jūnijā tiks organizēts Latvijas Neredzīgo biedrības 90 gadu jubilejas pasākums.LNB 90 gadu jubileja ir vērtējama kā nozīmīga ne tikai organizācijas iekšienē, bet arī valstiskā līmenī. Lai šis pasākums iegūtu plašāku rezonansi, tas tiks īstenots Zemkopības ministrijas aktu zālē, kur pieaicināti būs LNB biedri, sadarbības partneri (nevalstiskās organizācijas, izglītības iestāžu pārstāvji, fondu pārstāvji, sabiedrībā zināmi mākslinieki).

Uz pasākumu tiks aicināti arī viesi no neredzīgo biedrībām ārpus Latvijas robežām ar kurām LNB ir izveidojusies cieša sadarbība, tādejādi veicinot starptautisku organizāciju sadraudzību veidošanos. Jubilejas pasākuma laikā tiks veikts atskats uz jau paveikto, teiktas pateicības runas tiem cilvēkiem, kuri nesavtīgi ziedojuši savu laiku un enerģiju, lai attīstītu LNB izaugsmi un stiprinātu tās kapacitāti. Pasākuma laikā tiks prezentēts inovatīvs muzikāls uzvedums, kuru cilvēki ar redzes invaliditāti un profesionāli mūziķi kopdarba rezultātā prezentēs visiem klātesošajiem kā dāvanu, pateicību par ilggadējo sadarbību.

Pasākums tiks filmēts, lai pēc tam šo video materiālu samontētu un nodotu LNB sabiedriskajā muzejā. Lai nodrošinātu projekta publicitāti un plašākas sabiedrības informēšanu, tiks pieaicināti dažādi plašsaziņas mediju pārstāvji, jo šis pasākums savā būtībā būs ar inovatīvu un sociāli atbildīgu ievirzi un jaunu kultūras tradīciju veicinošs.