Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Personības pilnveidošanas piecstūris

Projekti › Realizētie projekti

Personības pilnveidošanas piecstūris
Projekts ir realizēts

Projekta finansētājs: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas Dome

Projekta mērķis:

Projekta ietvaros Rīgas pilsētā dzīvojošajiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiks piedāvāta izglītojoša un izklaidējoša pasākumu programma sešu mēnešu garumā, kuras rezultātā tiks uzlabota šo cilvēku veiksmīga un nepiespiesta integrācija sabiedrībā.

Pasākumu programma 3P, jeb „Personības pilnveidošanas piecstūris” sastāvēs no 5 novirzieniem:

  1. „Veselīgi dzīvojam”
  2. „Es kā rīdzinieks”
  3. „Veiklās rokas”
  4. „Kultūra un cilvēks”
  5. „Lietišķs sabiedrībā”

Projekta dalībniekiem būs iespēja piedalīties lekcijās un vērot miestarklases, kas atklās vēl līdz šim nebijušas zināšanas un pieredzi. „Kultūra un cilvēks” novirzienā projekta dalībniekus apciemos un pieredzē dalīsies sabiedrībā zināmi aktieri, mūziķi un komponisti, kā arī tiks organizēti 2 klasiskās mūzikas koncertu apmeklējumi, bet kursa „Lietišķs sabiedrībā” ietvaros, tiks apgūti lietišķās etiķetes un publiskās runas pamati. „Veselīgi dzīvojam” novirzienā vēl bez lekcijām un miestarklasēm par veselīgu uzturu, tiks organizēta ekskursija uz baskāju taku „Valguma pasaule” un Ineses Zinģītes vadītas miestarklases ārstnieciskajā vingrošanā. „Es kā rīdzinieks” izglītojošajās lekcijās projekta dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Rīgas pilsētas vēsturi, interesantākajiem faktiem un arhitektūru, bet nodarbību kursā „Veiklās rokas” apgūtas jaunas rokdarbu prasmes.

Kopsummā projekta laikā tiks noorganizētas 34 dažādas nodarbības, 2 klasiskās mūzikas koncertu apmkelējumi, kopā 30 personām, 4 tikšanās reizes ar Latvijā atpazīstamiem māksliniekiem, 1 ekskursija 30 personām ārpus Rīgas pilsētas robežām, 1 projekta atklāšanas un 1 projekta noslēguma pasākums. Kopā projekta ietvaros iesaistītas 80 personas.

Kontaktinformācija
Sandra Smona Sandra Smona
28880203
projekti@lnbiedriba.lv

Fotogalerija