Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

„Radošā telpa jauniešiem ar redzes traucējumiem”

Projekti › Realizētie projekti

„Radošā telpa jauniešiem ar redzes traucējumiem”
Projekts ir realizēts
Jauniešu ar redzes traucējumiem saliedēšana

www.otraelpa.lv

Cilvēki ar redzes invaliditāti ir daļa no Latvijas valsts. Nozīmīga daļa. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir apvienojušies vienojošā un viņus pārstāvošā organizācijā, kas ir Latvijas Neredzīgo biedrība. Latvijā pēc Centrālās statistikas datiem dzīvo 12000 cilvēki ar redzes invaliditāti. Tā ir liela daļa no kopējās Latvijas sabiedrības. Biedrībai ik katrs biedrs, ik katrs cilvēks ar redzes invaliditāti un viņa atbalstītājs ir svarīgs. Tik pat svarīgi ir visi biedrības sadarbības partneri- ziedotāji, izglītības iestādes, sociālie dienesti, kultūras nami, fondi, biedrības, kā arī privātie uzņēmumi. Ikdienas darbs norit plecu pie pleca ar šiem partneriem, kopīgi sasniedzot augsti izvirzītos mērķus.

Lai gan liela daļa no biedrības biedriem ir vecāka gada gājuma cilvēki, nevar ignorēt faktu, ka ik gadu Latvijā dzimst bērni ar redzes traucējumiem. Šie bērni un jaunieši ir turpinājums Latvijas Neredzīgo biedrības organizācijai. Un, lai šo turpinājumu nodrošinātu un tas būtu izglītots, sociāli atbildīgs un konkurētspējīgs apkārtējai sabiedrībai, nepieciešams veikt intelektuālu ieguldījumu šajos bērnos un jauniešos. Ir jārada interese par organizāciju, interese par dažādiem kultūras procesiem, izglītības un darba iespējām, lai šī turpinājuma paaudze sevī rastu to pārliecību, ka ikviena spēkos ir manīt apkārtējo pasauli.

Ikdienā šai mērķa grupai, konkrēti bērniem un jauniešiem pietrūkst komunikācijas kontakta. Daļēja izolētība tomēr pastāv, jo neredzīgs cilvēks ir līdzatkarīgs no apkārtējiem. Lai šo sociālo izolētību mazinātu, vai pat izskaustu pavisam, nepieciešams aktivizēt konkrēto mērķa grupu, iesaistot to dažādas aktivitātes.

Līdz šim jauniešiem ar redzes traucējumiem nav bijusi iekārtota un pielāgota vide-telpa, kurā viņi varētu neatkarīgi satikties, sarunāties un likt pamatus jauniem plāniem un iecerēm. Lai jauniešu ar redzes traucējumiem integrācijas procesu darītu raitāku un plūstošāku, nepieciešams labiekārtot un pēc universālā dizaina pielāgot brīvā laika pavadīšanas telpu, kurā ik dienu darba laikā būtu iespējams aktīvi darboties ikvienam interesentam. Telpa jāaprīko ar mēbelēm, nepieciešamo datortehniku un interjera elementiem.

Latvijas Neredzīgo biedrības īpašumā ir Strazdes muižas ēka, kas ir vietējās nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis. Šo ēku par savām mājām sauc Strazdumuižas dienas centrs senioriem ar redzes traucējumiem un Tiflotehnikas nodaļa. Tāpat ēkā darbojas Strazdumuižas vietējais radio. Ierīkojot telpas jauniešiem un bērniem tieši šajā ēkā, tiktu veicināta šo dažādo vecuma grupu cilvēku saliedēšanās procesi. Ikdienu plecu pie pleca, kā jauns, tā vecs, raisītos darba un radošie procesi, kuru rezultātā tiktu sasniegti jauni, vēl nebijuši mērķi. Telpa būtu pieejama ikvienam interesentam katru darba dienu darba laikā no 8:00-17:00. Pasākumu un radošo pēcpusdienu gadījumā arī ilgāk. Šī istaba bērniem un jauniešiem būtu kā stūrītis, kur pazust no ikdienas steigas, lai atpūstos, sadraudzētos un radoši izpaustos.

Šo telpu ierīkošana būs liels notikums vietējai sabiedrībai un pašiem jauniešiem ar redzes traucējumiem. Tādēļ šis notikums būs jāorganizē kā svētki- jauno māju atklāšanas svētki. Uz pasākumu tiks aicināti gan mediji, lai šo notikumu padarītu redzamāku plašākai sabiedrības daļai, gan radoši mākslinieki- mūziķi, kuri parūpēsies par pasākuma emocionālo noformējumu. Visi kopīgi dalīsies iespaidos un viedokļos par jaunajām telpām un liks pamatus nākotnes plāniem.

Februāra mēnesī, kad latvieši atzīmē sveču dienu, plānots 20 aktīvākajiem biedrības jauniešiem noorganizēt ekskursiju uz radošajām darbnīcām „7 balles”, kas atrodas Jaunpils novadā. Ekskursija plānota kā papildus motivators tiem jauniešiem, kuri līdz šim ir nesavtīgi darbojušies biedrības sastāvā, cenšoties iesaistīt arvien jaunus biedrus, organizējot dažādas kultūras aktivitātes. Šī ekskursija viņiem sniegtu sajūtu, ka ir novērtēti un atzīti par nozīmīgiem LNB organizācijā.

Radošās darbnīcas „7 balles” ir sociāli atbildīga organizācija ar plašu izdomu un radošu pieeju dažādiem procesiem. Jauniešiem tiks dota iespēja pašiem liet sveces, ko pēc tam varēs ņem līdzi uz mājām. Paša radītām lietām ir pavisam cita  vērtība. Viņi varēs lepoties ar saviem darbiem. Tāpat šīs darbnīcas piedāvā arī dažādu koka izstrādājumu veidošanu (koka latvju zīmes, rotaļlietas, figūriņas, u.c), kā arī ir iespēja rīkot loka šaušanas sacensības un stikla apgleznošanas darbnīcas. Līdz šim biedrībai ir bijusi veiksmīga sadarbība ar organizāciju „7 balles” un viņiem ir zināmas iemaņas darbā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Plānots pavadīt 4 stundas šajās darbnīcās. Rezultātā jaunieši buūs ne tikai atpūtušies un labi pavadījuši laiku, bet arī apguvuši jaunas prasmes un radījuši paliekošas vērtības.

Fotogalerija