Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/017

AktualitātesProjekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/017


Latvijas Neredzīgo biedrībā notiek projekta Nr.4.2.1.2/19/I/017 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” īstenošana.

Projekta īstenošanas termiņš ir ir 11 mēneši, tas ir līdz 2021.gada 18.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 171 441,43, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 145 725,17 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 25 716,26. 

2021.gada 7.jūnijā parakstīts būvdarbu gala akts par būvdarbu ēkas Braila ielā 4, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai pabeigšanu. Būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA „Build Invest Latvia” Līguma Nr.LNB 2020/9 ERAF ietvaros. Atbilstoši Līguma nosacījumiem un Darbu apjomiem ir paveikta:

  • Fasādes un cokola siltināšana;

  • Logu un durvju nomaiņa;

  • Bēniņu pārseguma siltināšana;

  • Apkures sistēmas atjaunošana.

Būvniecības dokumentācija iesniegta Būvvaldē, lai ēku nodotu ekspluatācijā.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.


2021.gada 29.jūnijs